Månadsarkiv: juli 2012

Skärpning, skärpning

På en planeringskonferens i Karlstad den 30 maj använde statssekreterare Ulf Perbo uttrycket ”Skärpning byråkrater” om orsaken till 20 år av lågt bostadsbyggande. Ulf Perbo är statssekreterare i Socialdepartementet och står civil- och bostadsminister Stefan Attefall (kd) närmast.

Som exempel på ett ”olämpligt offentligt agerande av låg betydelse” nämnde han den omtalade statliga utredningen ”Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn”, SOU 2002:115. Det var en utredning som inte skrädde orden om konkurrensbegränsning, karteller, svartjobb, bristande etik, föråldrad kvinnosyn och låg utbildnings- och forskningsnivå i byggsektorn. Utredningen leddes av dåvarande landshövding Lars Eric Ericsson (s).

Perbo menade att detta var branschinterna frågor som det offentliga inte ska syssla med. ”Ett lämpligt offentligt agerande av hög betydelse” var istället, enligt Perbo, ett fokus på kommunernas agerande och planprocessen. Bristerna var inte branschinterna utan branschexterna. ”Skärpning byråkrater” kallade han det, enligt presentationen.

Men är det verkligen sant att sektorns problem löses bara gubbar eller byråkrater skärper sig? Ligger inte frågeställningarna mycket djupare än så?

Sverige saknar, till skillnad mot många andra länder, en övergripande fysisk planering med helhetsperspektiv på regional och nationell nivå. Det leder till ett lokalt fokus, fragmentering och bristande samordning. Det saknas en sammanhållen politik för fysisk planering. Samhällsbyggnadsfrågorna är splittrade på minst sju olika departement, ingen har ett tydligt samordningsansvar.

Inte heller denna strategiska samordningsuppgift löses bara statssekreterare skärper sig. Det handlar om grundläggande struktur- och maktfrågor som måste behandlas i sin fulla komplexitet. Det är dags att ta tag i dessa frågor nu och få fart på bostadsbyggandet – istället för att skälla på planerare.

KÄLLA: Regeringens bostadspolitik, Socialdepartementet ppt 2012-05-30.

Märkt , ,

Magisk modernism

Efter att ha besökt Sinans mästerverk, de många moskeerna i Istanbul, gjorde vi en avstickare västerut till Florya i Bakirköy vid Marmarasjön, för att se Mustafa Kemal Atatürks sommarresidens, Florya Atatürk Marine Mansion. Arkitekten Seyfi Arkan fick uppdraget 1935 och den 14 augusti samma år stod byggnaden klar. Gick ner till stranden och fann denna magiska modernism i sann Bauhaus-anda 70 meter ut i vattnet.

Märkt

Arkitekturens pris

Sveriges Arkitekter inbjuder till Arkitekturgalan 2012 den 16 november i Stockholm. Sveriges Arkitekter bildades för tio år sedan genom en fusion av SAR, SIR, LAR, FPR och Arkitektförbundet. Och Kasper Salin-priset, det vassaste arkitekturpriset, utdelas för 50:e gången. En alldeles färsk enkät visar att medlemmarna överlag är positiva till verksamheten, vilket också illustreras av det faktum att drygt 90 % av arkitekterna har valt att vara medlemmar. Dags att fira alltså. Intressant att notera är också glidningen från tidigare års Arkitektdagen till Arkitekturdagen och nu Arkitekturgalan.

Temat för årets event är Arkitekturens pris. En i god mening dubbeltydig och mycket uppfordrande rubrik. Kommer myten om att god arkitektur kostar mer än dålig att krossas? Och vad är arkitekturen värd? Vilka ansträngningar krävs av byggherrar och arkitekter för att nå de goda resultaten? Arkitektoniska innovationer handlar om diskontinuitet. De bryter med samtida uppfattningar om lämpliga arkitektoniska lösningar och gör dem i ett slag föråldrade och omöjliga. Vilket mod krävs för att fatta beslut om att bygga det ännu oprövade? Men priset för god arkitektur kan också ses i ett socialt och politiskt sammanhang, när människor mot sin vilja förflyttas för att ge plats åt internationella märkesbyggnader. Vilket pris betalar invånarna? Vilket ansvar tar arkitekterna?

KÄLLA: http://www.arkitekt.se/arkitekturgalan2012 (2012-07-27)

Märkt ,

Rätt strategi?

Av Skanskas andra delårsrapport, för första halvåret 2012, framgår att rörelsemarginalen för byggprojekten sjunker i Sverige från 2,8 till 2,4 %: ”Bostadsmarknaden präglas fortfarande av stram kreditgivning och osäkerhet hos potentiella bostadsköpare”. Redan i den första delårsrapporten skrev VD Johan Karlström att utvecklingen inom verksamhetsområdet bostadsutveckling är ”oacceptabel”.

Skanska har under flera år arbetat med att industrialisera bostadsproduktionen, men resultaten låter uppenbarligen vänta på sig av delårsrapporterna att döma. Skanskas strategi är att köpa icke planlagd mark för att kunna styra detaljplaneringen så att den anpassas till företagets produktionsmetoder och att bygga i etapper. Etappbyggandet ger möjlighet till intrimning; först efter en eller ett par etapper kan det industriella byggandet ge avsett resultat.

Diskussionen om det framtida stadsbyggandet leder emellertid i en helt annan riktning. Uthållig stadsutveckling handlar om att bygga i staden eller att bygga riktig stad i direkt anslutning till staden, inte att bygga öar av nyproduktion. En stad består av många små fastigheter som ger möjlighet till blandning av verksamheter, mikroeokonomier och socialt liv. Det kräver andra produktionsmetoder.

När ska debatten om uthålliga städer möta diskussionen om lämpliga produktionsmetoder?

KÄLLA: http://www.skanska.com/Global/Investors/Reports/2012/Skanska-q2-2012-SV.pdf (2012-07-26)

Märkt ,

Borg och byggandet

Ett år efter introduktionen av nya PBL är diskussionen om dess faktiska verkan redan igång. I fokus står effektivitet och regelförenkling kontra öppenhet och rättssäkerhet. Följande inlägg är intressant i detta sammanhang. Det ger en vink om vad regeringen egentligen tycker om resultatet av åtta års arbete med att förenkla plan- och bygglagen.

Finansminister Anders Borg talade på ett lunchmöte på Almega den 9 maj 2012. Mot slutet av den fartfyllda föredragningen fick han en fråga om hur det egentligen går med regelförenklingen för företagen. Blixtsnabbt svarade han att det var en sektor de var bekymrade över nämligen byggsektorn. Så här sa finansministern: ”För en sektor har vi fortsatt väldigt stora bekymmer och det är bygg- och planeringssidan. Det gäller både bygg, bo, anläggning och miljö. Det är inte rimligt att det ska ta 4 år för att kunna börja bygga en ny fabrik”. Han menade att man hade avreglerat telekom, finans, detaljhandel, transport, flyg, bussar och taxi – nu står byggsektorn i tur. Men, tillade han: ”Det är svårt därför att reglerna finns där inte av en slump”.

Frågan är nu vem som med samma kraftfulla retorik hävdar planeringskunskapen så att balansen mellan effektivitet och öppenhet respektive regelförenkling och rättssäkerhet upprätthålls. Här har planerarnas och arkitekternas organisationer en viktig uppgift.

KÄLLA: www.almega.se/om-almega/almegalunch-med-anders-borg (2012-07-25)

Märkt ,

Välkommen till Kort sagt

Välkommen till min digitala arbetsbok som jag har valt att kalla Kort sagt. 

Kort sagt är också titeln på en pocketbok med 33 kolumner jag skrivit om arkitektur, planering och kommunikation.

Arbetet med boken har lärt mig uppskatta det korta formatet, inte minst för att det så lätt leder till gensvar, resonans och tankeutbyte.

Och på en blogg är det just det korta formatet som gäller.

Temat är: det drömda, det tänkta, det byggda.

Det handlar om arkitekturens och stadsbyggandets ställning, om arkitektens och planerarens roll och ansvar och om hur vi organiserar planering och byggande så att det drömda också blir det byggda. Inledningsvis är nyckelorden: arkitektur, planering, forskning, projektledning, kommunikation, användarperspektiv, arkitekter, politik och omvärld.

Bloggens kommentarsfält står öppna, välkommen med dina synpunkter!

//Örjan