Etikettarkiv: Akademiska sjukhuset

En läkande miljö II

En läkande miljö II

Vad är en läkande miljö? Frågan har sysselsatt mig hela hösten. Skogspromenaden dagen då den första ishinnan la sig på pölarna och återspeglade blå timmen gav ett svar. Naturens förmåga att hålla samman alla färger och former. Skogens rum som får mig att andas ut. Anspänningen som släpper.

I en läkande miljö finns inga lösa trådar, lärde mig Ann-Sofi Högborg. Ett sjukhus är förvisso en inrättning för vårdproduktion, men det är också här människan upplever sina svåraste stunder. Med konst visar man respekt och skänker värdighet. Inför konsten rätar vi på ryggen och håller kroppen i annan ställning. Kanske har den på så sätt en läkande funktion, sa Magdalena Malm när vi startade arbetet med gestaltningsprogrammet för Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De sjukhusmiljöer jag har mött domineras helt av vårdproduktion och ständig byggverksamhet. Utemiljön är en enda röra, den hänger inte ihop. Miljön stöder inte den enskilda människan som känner oro inför besöket och beskedet. Oro inför väntandet och bemötandet. Oro inför resultatet av behandlingen. Oro för den anhörige. Oro inför återbesöket. Oro inför framtiden.

Forskaren Suzanne de Laval har hittills mött 130 personer under sina många gåturer i ur och skur på Akademiska i höst; barn, ungdomar, personal, patienter, anhöriga, sjukhusvärdar, studenter, stadsbor, sjukhusledning, skyddsombud, projektledare.

Så här berättar en patient: ”Människan blir så förminskad här. Sådana här hus är ju inte bra för den som ska växa igen, för den som redan är stukad. Ingenting hänger ihop. Allting är så splittrat.”

”Jag har ju haft cancer. När man får beskedet behöver miljön stötta en i högsta grad. Under konvalescensen har jag blivit uppmärksam på något som de flesta inte tänker på förrän det blir skarpt läge. Det är hur viktigt rummet är.”

”Grundläggande för en läkande miljö är för mig att patienten ska förnimma att någon har tänkt med omtanke och omsorg på att alla människor oberoende av skick ska vara välkomna och trygga här.”

”Utanför ingång 85 ser jag nästan bara träd. Det är så lugnande. Just nu är det alldeles tyst. Lyssna på vattnet, regnet. Det är välgörande, jag kan känna att min andning blir lugnare rent fysiskt.”

Märkt , , ,

En läkande miljö

”Med konst i den offentliga miljön behöver man inte hitta till museet. De värden som följer med konsten är viktiga i vården. Ett sjukhus är förvisso en inrättning för vårdproduktion, men det är också här människan upplever sina svåraste stunder. Med konst visar man respekt och skänker värdighet. Inför konsten rätar vi på ryggen och håller kroppen i annan ställning. Kanske har den på så sätt en läkande funktion. Ett projekt som från början väger in konstens möjligheter har stor potential att åstadkomma något fint. Det här är ett av våra mest spännande projekt”. Så inledde Statens konstråds direktör Magdalena Malm startseminariet för arbetet med ett gestaltningsprogram för den offentliga miljön vid Akademisk sjukhuset i Uppsala. Landstinget och Akademiska samverkar kring frågan hur sjukhusstaden mitt i Uppsala ska utvecklas. Gestaltningen av Akademiska är också ett av projekten i det statliga uppdrag som Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet driver under åren 2010 – 2013 med temat Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Visionen för Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen av offentliga miljöer.

KÄLLA: http://www.statenskonstrad.se/se/Menu/Samarbeta/Samverkan-om-gestaltning-av-offentliga-miljoer/Akademiska-sjukhuset-Uppsala-lans-landsting

Märkt , , , , , ,