Etikettarkiv: arkitekturbiennalen

No little architects


På Arkitekturbiennalen i Venedig hölls nyligen ett seminarium om arkitekturutbildning för unga. Syftet är inte att utbilda barn till arkitekter. Syftet är att utveckla vår förmåga att varsebli och förstå arkitekturen i hela dess bredd. Det handlar också om att förbereda barnen inför deltagande i framtida planeringsprocesser där de ska kunna ta ställning självständigt och fatta beslut: vad tycker jag?

Arkitektur finns numera på läroplanen i många länder, men lärarna är ännu osäkra på hur man undervisar i detta ämne. Därför samlas kunniga människor från hela världen för att dela erfarenheter av arkitekturpedagogik. Det finns en rik verktygslåda av metoder för att arbeta med den rumsliga upplevelsen i skolan.

Arkitekturbiennalens tema är ”Common ground”, men arkitekturprofessorn Riklef Rambow från Österrike kunde inte finna någon tydlig gemensam nämnare i utställningarna i de många nationella paviljongerna. Och en gemensam referensram är nödvändig om människor ska kunna kommunicera och göra sig förstådda. Han tyckte att staden Venedig erbjöd en sådan referensram som ingen kan motstå och som alla kan dela. Det handlar om att uppleva, reflektera och kommunicera arkitektur. Det behövs begrepp med vilka vi kan förstå och tala om arkitekturens grunder. Och denna kunskap tränas bäst genom att man rör sig i staden och upplever arkitekturen med alla sinnen. ”Spatial experience”, kallar han detta. Arkitekturpedagogik är inte främst en fråga om att lära ut ord, utan att träna vår förmåga att kommunicera våra rumsliga erfarenheter.

Jag kan i viss mån instämma i Rambows iakttagelser vad gäller utställningarna i de nationella paviljongerna. Men den del av Arkitekturbiennalen som finns i Arsenalsområdet och är regisserad av David Chipperfield visar fantastiskt fina exempel på vad som bildar ”Common ground” i arkitekturen. Under dagarna på Arkitekturbiennalen möter jag påfallande många barn bland utställningsbesökarna. Skolklasser, men också familjer med tonårsbarn som antecknar och fotograferar.

Märkt , ,

Get involved in Venice

Arkitekturbiennalen i Venedig 2012 har ”Common Ground” som tema. Av David Chipperfields programförklaring framgår att arkitektur som praktik står i centrum – och allt det vi har gemensamt. Vilka idéer vi delar, snarare än det individuella. Det handlar om ett rikt mönster av sammanhang och associationer, en intensiv dialog mellan arkitekter från olika generationer och deras referenser. David Chipperfield: ”Above all, the ambition of Common Ground is to reassert the existence of an architectural culture, made up not just of singular talents but a rich continuity of diverse ideas united in a common history, common ambitions, common predicaments and ideals”.

I programmet fäster jag mig särskilt för Österrikes paviljong och programmet ”Get involved – discover and create common ground”. Det handlar om ”architektur- und baukulturvermittlung für junge menschen” och vidgar perspektivet till det för alla gemensamma. Ses vi där den 19-20 oktober?

Läs mer om arkitekturpedagogik på: Arkitekturpedagogen

KÄLLA: http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/13iae (2012-08-11)
http://www.labiennale.at/2012/index.php?id=477 (2012-08-11)

Märkt , ,