Etikettarkiv: beslutsfattande

Att ta steget ut över tvivlets avgrund

Träffar femton arkitekter och ingenjörer under trettio som har fått välja tema för en diskussion. De har valt etik och moral. Vi reder ut begreppen tillsammans och lär oss att moral handlar om vad som är det goda eller rätta, det vill säga det som ligger bortom den egna fördelen. Etiken är läran om moralen. Det här är unga välutbildade personer som alla arbetar mitt i samhällsbyggnadssektorn och som dagligen ställs inför beslutssituationer av betydelse för andra människor – men också för dem själva. Hur ska vi kunna fatta beslut när situationen inte talar om för oss hur vi ska handla? Vi vill så gärna tro att bara vi anstränger oss och samlar ännu mer information så väntar den ”rätta” lösningen på oss någonstans därute. Men vi söker efter en exakthet som inte finns, vi når inte fram till en slutlig bedömning hur vi än anstränger oss, enligt rationalitetens principer. Vi måste ändå fatta beslut för att komma vidare och kan bara hoppas att det egna omdömet vägleder oss på ett vettigt sätt. Vi vet att vi blir bedömda efter våra beslut och vi vet att vi måste kunna svara på varför-frågan. Vi måste kunna reda ut skälen till vår bedömning och vårt beslut eftersom det har konsekvenser för andra människor. Vi kommer fram till att det är först när vi format en egen inre berättelse som vi vågar ta steget ut över tvivlets avgrund och det är också först då vi kan göra reda för hur vi tänkt. Men mod krävs det, massor av mod.

EVENT: Svensk Byggtjänst Unga talanger 2013
KÄLLA: Bertil Guve 2003, Att bestämma sig utan grund, doktorsavhandling, KTH.

Märkt ,